Betalen

Onze rekeningen zijn opgebouwd uit de verschillende tandheelkundige prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code en aan elke code is een tarief gekoppeld die u in de tarievenlijst terug kunt vinden.

Wij hebben de facturering uitbesteed aan Fa-Med. Nota’s worden door Fa-Med direct naar uw verzekeraar verstuurd, waarna u als verzekerde uitsluitend nog een rekening ontvangt voor het niet verzekerde deel; uw “eigen bijdrage” . Het is daarom van belang dat u eventuele wijzigingen altijd direct aan ons doorgeeft; indien de gegevens niet meer kloppen, kan Fa-Med de nota niet naar de juiste verzekeraar sturen. In dat geval krijgt u de volledige nota thuisgestuurd en dient u zelf voor volledige betaling te zorgen.
Wij informeren u voor de behandeling welke tandheelkundige zorg er geleverd gaat worden en wat het tarief daarvan is. Indien een rekening boven de 150 euro uitkomt zal u een schriftelijke begroting meekrijgen met een mondelinge toelichting.

Het betalingstraject van Fa-med is als volgt:

  • Voor het betalen van uw nota hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.
  • U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer 62.70.00.800 ten name van Fa-med B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
  • Indien wij niet binnen 30 dagen na de notadatum volledige betaling van u hebben ontvangen, sturen wij u een betalingsherinnering welke tevens geldt als ingebrekestelling.
  • Door middel van de betalingsherinnering stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 10 dagen aan ons te voldoen.
  • Indien wij niet binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten bedragen 15% van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
  • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
  • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Voor vragen over uw nota verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen van Fa-med.
Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u middels onderstaande gegevens contact met Fa-med opnemen.


www.notavanfamed.nl
E-mail: callcenter@famed.nl
Bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 18:00 uur.
Telefoon algemene vragen: 0900 – 0885 (€ 0,15 per minuut)
Telefoon duplicaatnota aanvragen: 0900 – 0882 (€ 1,30 per gesprek)

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker

Medisch Centrum Dudokpark

Hoge Naarderweg 3c | Tel. 035 - 624 52 96
E-mail: info@ivoren-toren.nl

Openingstijden praktijk

Maandag 08.00 - 20.30

Dinsdag 08.00 - 20.30

Woensdag 08.00 - 16.30

Donderdag 08.00 - 16.30

Vrijdag 08.00 - 15.30

Zaterdag 09.00 - 16.00
(om de week)Nieuws:

19-03-2019
   Risico’s slechte mondzorg onderschat
11-03-2019
   De 10 meest suikerrijke dranken voor kinderen
28-02-2019
   Tanden poetsen met houtskool?
26-02-2019
   Kent u de WitGebit app al?
11-01-2019
   Toothcamp-petitie 'Snoep & frisdrank de schoolkantine uit!'

nieuwsarchief

Medisch Centrum Dudokpark
English Nederlands