Home bel
Direct contact? Bel 035 - 624 52 96 of e-mail naar info@ivoren-toren.nl
logo

Aanmelden

We nemen nieuwe patiënten aan bij tandartsenpraktijk Ivoren Toren Hilversum.

Wilt u zo vriendelijk zijn om onderstaand aanmeldingsformulier zo compleet mogelijk in te vullen? Voor ieder gezinslid dient u een apart formulier in te vullen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wij nemen dan contact met u op. Zou u zo vriendelijk willen zijn het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Alle onderstaande vragen zijn verplicht. De beveiligingsvraag of u een mens bent, dient ter bescherming van onze website tegen spam-aanvallen door kwaadwilligen. U vult hier "ja" in, omdat u natuurlijk een mens bent.

Wij zullen met u dan een afspraak maken voor het eerste bezoek.

Uw inschrijving is pas definitief op het moment van uw eerste afspraak.
Belangrijk: Wilt u bij uw eerst bezoek aan de praktijk een geldig legitimatiebewijs (ID) meenemen!

Aanmeldingsformulier Tandartsenpraktijk Ivoren Toren

Beantwoord in elk geval de vragen met een *

Patiëntgegevens  
Voorletters en achternaam*
Roepnaam*
Geboortedatum*
Geslacht*
Adres*
Postcode*
Plaats*
Telefoonnummer*
Telefoonnummer mobiel
E-mail*
Burgerservicenummer (BSN)*
   
Huisarts  
Wie is uw huisarts? *
Plaats*
   
Apotheek  
Wie is uw apotheek?*
Plaats*
   
Verzekering  
Naam verzekering*
Polisnummer verzekering*
Verzekering begindatum*
   

Hoe lang geleden heeft u voor het laatst een tandarts bezocht?

Graag verzoeken wij u om bij uw huidige tandarts het dossier door te laten sturen naar ons zorgmail-adres: 500117116@lms.lifeline.nl

 

Gezondheidsvragenlijst

Aan de hand van deze vragenlijst wordt u gevraagd naar uw medische voorgeschiedenis en medicijngebruik, die uw mondgezondheid kunnen beïnvloeden. Dit kan een beperkend effect hebben op de behandeling of de voorzorgsmaatregelen die wij eventueel moeten nemen. Dankzij deze lijst kunnen we het eventuele risico van een behandeling bepalen. Deze gegevens zullen met de grootste zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld.

Klik op Ja of Nee en vul eventueel aan.
Uw antwoorden worden met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

1. Is er de afgelopen maanden iets aan uw gezondheid veranderd?
Zo ja, wat?
/
2. Bent u onder behandeling van een arts of medisch specialist?
Zo ja, waarvoor?
/
3. Bent u afgelopen jaren opgenomen geweest in een ziekenhuis?
Zo ja, waarvoor?
/
4. Heeft u ooit een ernstige ziekte doorgemaakt?
Zo ja, welke ziekte?
/
5. Bent u ergens allergisch voor?
Zo ja, waarvoor?
/
6. Heeft u een hartinfarct gehad?
Zo ja, wanneer?
/
7. Heeft u last van hartkloppingen? /
8. Wordt u voor hoge bloeddruk behandeld?
Zo ja, wat is meestal uw bloeddruk?
Onderdruk
Bovendruk
/
9. Heeft u pijn op de borst bij inspanningen en/of bij emoties? /
10. Heeft u last van gezwollen enkels/voeten? /
11. Wordt u kortademig als u plat in bed ligt? /
12. Bent u bij inspanning snel kortademig? /
13. Heeft u een hartklepgebrek of een kunsthartklep? /
13a. Heeft u een kunstknie of kunstheup? /
14. Heeft u een aangeboren hartafwijking? /
15. Heeft u een pacemaker (of ICD)? /
16. Wordt u gecontroleerd door de trombosedienst? /
17. Bent u ooit flauwgevallen bij een tandheelkundige of medische behandeling? /
18. Heeft u last van hyperventileren? /
19. Heeft u epilepsie, vallende ziekte? /
20. Heeft u wel eens een hersenbloeding of beroerte (of TIA) gehad? /
21. Heeft u last van longklachten, zoals astma, bronchitis of chronische hoest?
Zo ja, bent u daarbij benauwd of kortademig? /
/
22. Heeft u suikerziekte?
Zo ja, gebruikt u insuline? /
/
23. Heeft u bloedarmoede? /
23a. Heeft u een bloedziekte of een bloedstollingsstoornis? /
24. Heeft u wel eens langdurige bloedingen gehad na het trekken van tanden/kiezen of na een operatie of verwondingen? /
25. Heeft u hepatitis, geelzucht of een andere leverziekte (gehad)? /
26. Heeft u een nierziekte? /
27. Heeft u chronische maag-/darmklachten? /
28. Heeft u een aandoening van de schildklier? /
29. Heeft u reuma en/of chronische gewrichtsklachten? /
30. Heeft momenteel een besmettelijke ziekte?
Zo ja, welke ziekte?
/
30a. Heeft u last van neerslachtigheid, depressiviteit? /
30b. Heeft u de afgelopen jaren een psycholoog of psychiater bezocht? /
31. Bent u bestraald vanwege een tumor in hoofd en/of hals? /
32. Rookt u?
Zo ja, hoeveel?
/
33. Gebruikt u alcohol?
Zo ja, hoeveel?
/
34. Gebruikt u drugs of heeft u drugs gebruikt?
Zo ja, welke?
/
35. Bent u zwanger?
Zo ja, wanneer bent u uitgerekend?
/
36. Heeft u een ziekte of aandoening waar hierboven niet naar is gevraagd?
Zo ja, welke?
/
37. Gebruikt u momenteel medicijnen?
Zo ja, vermeld hieronder welke medicijnen u gebruikt:
(We ontvangen ook graag een geneesmiddelenlijst van uw apotheker)
/
38. Ruimte voor opmerkingen

 

Om beveiligingsredenen vragen wij of u een mens bent*

 

Snel een website lanceren met Websitemachine